FILIPPAS

Èmile

 

Det är något knappt greppbart med att texten till höger är skriven på 1700-talet. Det är crazyy intressant hur filosofer och författare som Rousseaus tankar och åsikter känns så nutida och fortfarande aktuella. Ovan är ett utdrag från min Rousseaus Èmile. "Ty det viktiga är inte att hindra barnet från att dö, utan att lära det leva". 

 

Comments

Loading comments...
Show all comments
Form is loading